Fuar Sektöründen Haberler

Veri Tabanımızdaki Haber Sayısı: 3826 


2018 Yurtiçi Fuar Takvimi Başvuru Süresi 1 Ağustosta Doluyor 2018 Yurtiçi Fuar Takvimi Ana Fuar Takvimine başvuru süresi 1 Ağustos’ta doluyor. Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde tüm fuar organizatörlerinin bir sonraki yıl yapacakları fuarlar ile ilgili başvuruları bir önceki yılın  Ağustos ayı birinci günü mesai bitimine kadar bağlı Oda veya Borsa’ya bildirmesi gerekiyor. İlgfili tebliğin konuyu düzenleyen 14 üncü maddesi aşağıda yer alıyor.

Ana fuar takvimi başvurusu

MADDE 14 – (1) Ana fuar takviminde yer almak üzere yapılacak fuar düzenleme başvuruları, fuarın düzenleneceği yıldan bir önceki yılın Ağustos ayının 1 inci günü sonuna kadar, yetki belgesi fotokopisi, noter onaylı “başvuru formu ve taahhütname”, şirketin yetkili organ kararının noter onaylı örneği, fuar alanına ilişkin tapu, kira sözleşmesi veya fuar alanı idaresi tarafından imzalı ve kaşeli yer tahsis belgesi, uluslararası nitelikte düzenlenecek fuarlar için 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen belgelerden herhangi biri ve Birlik tarafından belirlenmiş banka hesap numarasına dört yüz elli Türk Lirası başvuru ücretinin yatırıldığına dair belge ile birlikte fuarın temel amaç tür ve konusuna göre, fuarı düzenleyecekleri yerdeki oda veya borsaya yapılır.

Yine aynı tebliğin 16 ncı maddesi gereği e göre ilgili tarih sonrası yapılacak olan başvurular revizyon niteliğinde ele alınıyor ve belirli koşullar altında kabul ediliyor. Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar 16 ncı madde içeriği de aşağıdadır.

Fuar takvimine ekleme başvurusu

                MADDE 15 – (1) Fuar takvimine ekleme başvurusu, ilgili yılın ana fuar takviminin yayımlanmasından sonra bu Esasların 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgeler ile, fuarın başlangıç tarihinden en geç dört ay öncesine kadar bin yedi yüz elli Türk Lirası, üç ay öncesine kadar iki bin altı yüz Türk Lirası başvuru ücretinin Birlik tarafından belirlenmiş banka hesap numarasına yatırıldığına dair belge ile birlikte, fuarın temel amaç tür ve konusuna göre, fuarın düzenleneceği yerdeki oda veya borsaya yapılır. Fuarın başlangıç tarihine üç aydan daha az süre kala fuar takvimine ekleme başvurusu yapılamaz. Bu şekildeki başvurular Birlik tarafından reddedilir.

(2) Ana fuar takviminde yer almış bir fuarın başlangıç tarihinden bir ay öncesine ya da bitiş tarihinin bir ay sonrasına gelecek şekilde, aynı il sınırları içerisinde aynı ya da benzer isim veya konuda fuar takvimine ekleme başvurusu yapılamaz. Bu şekildeki başvurular Birlik tarafından reddedilir.

(3) İlgili yılın ana fuar takviminin yayımlanması öncesinde yapılan bu takvime ekleme başvuruları oda/borsa tarafından değerlendirmeye alınmaz.

İlan veriliş tarihi : 25 07 2017
Messe Frankfurt
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam