Fuar Sektöründen Haberler
Veri Tabanımızdaki Haber Sayısı: 3854 

TFYD Başkan Yardımcısı ve Rönesans Fuarcılık Başkanı H.İsmet Göksel; Dünya fuar endüstrisi batıdan doğuya kayıyor

 

TFYD olarak yeni fuar yönetmeliğinin hazırlanması sürecinde TOBB ile işbirliği içindeyiz

 

Sayın Göksel;  RÿNESANS Fuarcılık Başkanı ve TFYD Başkan Yardımcısı olarak sizin ile sektörün yakın dönem gündemini ve yaklaşmakta olan COMPEX 2004 fuarını değerlendirmek istiyoruz

ÿncelikle fuar sektörünü yakından ilgilendiren yeni TOBB yasasından başlayalım isterseniz.  TFYD olarak yeni yasaya bakışınızı değerlendirir misiniz?

 

Biliyorsunuz  AB müktesebatı dahilinde resmi kurum yetkililerinin bir kısmının sivil toplum örgütlerine devredilmesini öngörülüyor. Fuar sektörüne yönelik Sanayi Bakanlığı uhdesindeki yetkilerin TOBB`a devredilmesini  de bu sürecin bir parçası olarak  değerlendiriyoruz.

 

Yasa yayımlandı. Uygulama yönetmelikler ise hazırlık aşamasında.  TFYD olarak yönetmelik hazırlama sürecine katkılarınız oldu mu?

 

Tabi ki. Yasanın çıkmasını takiben TFYD olarak yaptığımız toplantıda konu değerlendirildi  ve uygulama yönetmeliği ile ilgili bir öneri metninin hazırlanması kararlaştırıldı. Hazırlanan öneri yönetmelik ile ilk olarak İTO  ziyaret edildi ve öneri yönetmelik kendileri ile paylaşıldı. Bu toplantıda İITO` nun da bir yönetmelik hazırlığı içinde olduğunu öğrendik. Ve İTO  sunmuş olduğumuz metni de dikkate alarak  kendi öneri yönetmeliğini hazırladı. Biliyorsunuz fuar sektörü  olarak İTO ile çok yakın işbirliği  içindeyiz. İTO bünyesindeki Fuarcılık Meslek Komitesi toplantılarında  sektörün sorunlarını değerlendiriyor, görüş ve önerilerimizi  paylaşıyoruz.   İTO ile yaptığımız görüşmeleri takiben dernek olarak TOBB yetkilileri ile de görüşme talebinde bulunduk ve TOBB tarafından Ankara`ya davet edildik.

 

TOBB ile yapmış olduğunuz görüşmelerin sonucunu öğrenebilir miyiz?

 

TOBB ile 2 toplantı yaptık. 1. toplantıda TFYD`yi temsilen Başkanımız Bülent ÿnal , Güven  Cantürk ve ben yer aldık. TOBB?dan ise Genel Sekreter, Yönetim Kurulu ÿyeleri, Daire Başkanları , Danışmanlar ve Hukuk Müşavirleri  bulundular. Toplantı da TFYD olarak fuar sektöründe gelinen nokta hakkında yetkililere bilgi verdik ve hazırlamış olduğumuz öneri yönetmeliğini sunduk.  Bilahare TOBB yetkilileri  genişletilmiş ikinci bir toplantı talep etti. Bu toplantıya ise  TOBB ve  TFYD dışında  Sanayi Bakanlığı , ITO , ATO ve IZTO yetkilileri katıldı ve konu daha geniş bir çerçevede ele alındı. 

 

Toplantılarda gelinen noktayı değerlendirir misiniz?

 

Toplantılarda katılımcı kuruluşların  aynı prensipler çerçevesinde hareket ediyor olmasından TFYD ve fuar sektörü adına mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Edindiğimiz izlenim  yeni yönetmelik ile ilgili ana yapının oluşturulmasının zor olmayacağı yolunda. Halen toplanan tüm öneri metinlerindeki farklıkların minimize edilmesi yolunda çalışma sürüyor. Bu amaçla yoğun bir telefon ve e posta trafiği gerçekleştiriliyor. ÿnümüzdeki günlerde ise son bir toplantı yaparak yönetmelik hazırlama çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. ÿnümüzdeki ay yeni yönetmeliğin yayımlanacağını umuyorum.

 

Fuar sektörü  yeni yönetmelikte  TOBB`a bağlı odaların organizatörler tarafından kendilerine yapılan fuar başvuruları üzerinde  değerlendirme veya filtreleme yetkisine sahip  olup olmayacaklarını merak ediyor.  Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

 

TFYD olarak serbest piyasa koşullarında oluşacak gerçek rekabetten yanayız. Bir fuarı organize etmek isteyen kuruluş yeterli sermaye, alt yapı ve deneyime sahipse fuar yapmakta serbest olmalıdır görüşündeyiz.  Bu konuda yapılacak herhangi bir kısıtlama veya filtreleme serbest rekabetin ruhuna aykırıdır. Anımsayacağınız gibi geçmiş  yönetmelikte  yer alan; aynı tarihte, aynı şehirde,  benzer sektörde 2 ayrı fuarın yapılamayacağına dair madde TFYD olarak  açtığımız dava sonucu ?üst mahkeme mahkeme tarafından hukuğun genel prensiplerine  aykırı

bulunarak iptal edilmişti. TOBB ile yaptığımız görüşmede ilgili mahkeme kararını kendilerine sunduk ve bu konudaki hassasiyetimizi kendileri ile paylaştık .

 

Sanıyorum fuar organizasyonlarının kalitesinin arttırılması öncelikle  fuar alanlarının standartlaşmasına  bağlı. Toplantılarda bu konu da ele alındı mı?   

 

Evet. Bildiğiniz gibi TFYD olarak bu amaçla TSE ile işbirliği içinde fuar  standartları yönetmeliği  hazırladık. Bu standartlarda bir fuar  alanında bulunması gereken minimum özellikler tarif edilmiştir.  Yayınlanacak yeni yönetmelikte de bu standartlara sahip olan  alanlar listelenecek. Bu alanlar dışındaki  herhangi bir alanda fuar yapmak isteyen bir organizatör ilgili alanın akredite edilmesi talebinde bulunacak. Alanın gerekli özellikleri taşıması  durumunda  ilgili alan da akredite alanlar listesine eklenecek.  Bu yolla asgari niteliklere sahip olmayan alanlarda yapılan etkinliklerin fuar ismini taşımasını önlemeyi amaçlıyoruz. Tabi ki  söz konusu etkinlikler de gerçekleşecek ancak fuar adı altında değil niteliklerine uygun baksa bir tanımlama ile.

 

 

Yönetmelik yıllık fuar takvimlerinin yayınlanması ve işleyiş konusunda yenilik içeriyor mu?

Yeni yönetmelik her yılın kasım ayında bir sonraki yılın takviminin yayınlanmasını  öngörüyor. Ama eskisi gibi Resmi Gazete?de değil TOBB web sitesinde. Yıl içinde toplam 4 adet de revizyon tebliği yayımlanacak. Yönetmelikte yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesi  ve sektörün geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar için ise TOBB şemsiyesi altında  sektör temsilcileri ve TFYD den oluşan bir üst kurulun oluşturulması öngörülüyor

 

Sayın  Göksel  röportajın bu noktasında  fuar sektörü gündeminden yaklaşmakta olan COMPEX fuarlarına geçelim isterseniz. COMPEX FUARI fikri  nerden çıktı?

 

Yıl 1981. O sırada bilgisayar sektörüne yönelik dergi çıkartıyorduk. İzmir Fuarını gezerken  fuarda 2 IBM bayisinin standını  yan yana görünce İzmir de 2 tane bilgisayarcı yan yana fuara katılıyorsa İstanbul?da niçin katılmasın diye düşündük ve İstanbul da bir bilgisayar fuarı açma yolunda çalışmalara başladık. O sırada   ODAKULE`nin altındaki iki salonda sürekli sanayi sergisi adı altında sanayinin  tarihsel gelişimini sergilemeyi amaçlayan bir sergi  bulunmakta idi.  Biz ISO yetkilileri ile konuşarak bu güzel mekanda geçmişi değil geleceğin teknolojilerini  sergilemeyi önerdik ve kendilerini ikna ettik. 

 

COMPEX in gelişimindeki kilometre taşlarını öğrenebilir miyiz?

İlk fuarımızı 1981 yılının sonunda düzenledik. 1987   yılına kadar da ODAKULE yi kullanmaya devam ettik. 1987 ile 2000 arasında Tüyap Tepebaşı?na taşındık. Sektörün gelişimi ve talepleri doğrultusunda 2000 yılında itibaren ise Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı`nda açıyoruz COMPEX?i. Ayrıca ilk yıllarda yılda bir kez düzenlediğimiz fuarımızı Son 9 yıldır da COMPEX BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ ve COMPEX DIGITAL olarak yılda ikiye çıkardık.

 

Bilişim sektörü diğer sektörlerden dinamizmi ve gelişim hızının fazlalığı  ile de ayrılıyor. Bu kadar hızlı gelişen bir sektöre hizmet vermenin farklılığı nedir?

Hızlı değişim katılımcıyı da ziyaretçiyi de canlı tutuyor. Ziyaretçinin dinamizmi, yenilikleri görme talebi katılımcıyı etkiliyor. Ve katılımcıyı hızla gelişen sektördeki en son yenilikleri bir an önce sunma isteği de fuara yansıyor fuarın dinamizmini arttırıyor.

 

COMPEX fuarının tarihi nerdeyse ulusal bilişim sektörünün tarihi ile aynı. Sektörün geçmiş 23 yılını değerlendir misiniz?

Bunu bir anıyla değerlendireyim isterseniz. İstanbul ÿniversitesi işletme Bölümünde okurken  fakülte bünyesinde bir oda vardı. Odanın kapısındaki uyarı  levhasında ise  BİLGİSAYAR ODASI GİRİLMEZ yazılı idi.  İşte o günlerde odalarda kilitli olan bilgisayarlar odalardan masalara, masalardan dizlere, dizlerden cebe, cepten ele taşındı. Artık bilgisayar kullanmayan bir gencin iş bulma olanağı yok denecek kadar az. Bilgisayar eğitimde de yepyeni ufuklar açtı.    2005 yılında bilgisayar kullanmayan okul kalmayacak. Tüm okullara bilgisayarların girmesi de yakın gelecekte sektörde talep patlaması yaşanması anlamına geliyor. ÿünkü okulda bilgisayar kullanan çocuklar evde de işte de günlük hayatta da bilgisayar kullanmaya devam edecek. İki yıl önceki fuarda Milliyet Gazetesi?nden Meral Tamer standları gezen 25 kadar çocukla sohbet ediyordu. Kaçınızın bilgisayarı var diye sordu.24 çocuk el kaldırdı. Meral hanım el kaldırmayan çocuğa döndü senin  yok mu dedi. Hayır dedi o çocuk benim notebookum var.

 

Batıda bilgisayar fuarları da dahil olmak üzere fuar sektörlerinde genel bir daralma var. Bu daralmayı nasıl yorumluyor sunuz?

Son derece basit bir nedeni var bunun. Fuarcılık batıdan doğuya doğru kayıyor. Batıdaki yaşlı nüfus ve doğum oranının düşmesi tüm yönleri ile tüketimi düşürüyor. Bu da üretimi dolayısı ile ekonominin hızını azaltıyor; Hem ziyaretçi hem katılımcı anlamında. Söz konusu kaymanın en önemli nedeni bu.

 

İstanbul?un bu değişimde şansı nedir?

Fuarlar ve üretim  endüstrisi batıdan doğuya kayarken ister istemez batı ile doğuyu birleştiren nokta olan İstanbul?u izliyor. Bu nedenle önemli fuar kuruluşları daralan pazarları dışında yatırım yapmak ve yeni projelerine ortak bulmak için ülkemize geliyorlar. İstanbul her yönü ile bu misyonu taşıyacak kapasite ve özelliklerde. Bu potansiyelin açığa çıkartılmasının tek yolu ise kenti yöneten kurum ve kuruluşların bu sorumluluğu daha fazla hissetmelerinden ve kentin tüm unsurlarının bu amaç doğrultusunda işbirliği yapmalarından geçiyor. Bu konuya makro anlamda kent ekonomisi gözü ile bakmakta büyük fayda var.

 

COMPEX 2005?teki yenilikler hakkında bilgi alabilir miyiz?

Geleneksel anlamda COMPEX her sene yerli ve uluslararası bazda  kendi sektörlerinin lider firmaları tarafından desteklenmekte. Bu sene COMPEX?i hem bizim hem sektörümüz için en büyük yenilik ve taze kan olacağını düşündüğümüz AVEA?nın ana sponsorluğunda gerçekleştireceğiz.

COMPEX 2005 Bilgisayar Fuarı?nda her zaman olduğu gibi ağırlığı bilgisayar yazılım ve donanım firmaları oluşturacak. Bunun yanında  bilişim sektörünün yeni uygulamaları da kendilerini fuarda tanıtma olanağı bulacaklar. ÿrneğin internet üzerinden düşük maliyetle telefon konuşması olanağı sunan Voice over IP firmaları fuara yoğun katılım gerçekleştiriyorlar. Yine YTL ile ilgili yeni muhasebe yazılımları da fuarda  KOSGEB desteği ile yerini alacaklar. Bilişim sektörü gönümüzde tüm sektörlere ve günlük yaşamımıza penetre olmuş durumda. Bu nedenle herkesin yolu bir gün mutlaka yeni teknoloji araçlarından geçecek. İşte COMPEX Fuarları insanlara yeni teknoloji araçları ve hizmetleri ile buluşma olanağı sağlıyor.

 

Sayın Göksel yoğun temponuz içinde gerek TFYD Başkan ?Yardımcısı olarak fuar sektörü ile ilgili sıcak gündemi  gerekse RONESANS FUARCILIK Başkanı olarak yaklaşan COMPEX  Fuarları ile ilgili  son gelişmeleri okurlarımızla paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler ve iyi fuarlar dileklerimizle.
Messe Frankfurt
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam