News From Trade Fair Industry

Total Number of News in our Database: 3893 


The Procedures And Principles Regarding Organizing Fairs In Turkey ModifiedYurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasların 8. maddesi değiştirildi.  Bu değişiklik, fuarcılık faaliyeti yapmak üzere kurulacak ve/veya kurulmuş olan şirketlerin fuarcılık konusu dışında başka işlerde de faaliyet gösterebilmelerine imkan tanıyor ve böylelikle şirketlerin sadece ve sınırlı olarak fuarcılık faaliyetinde bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.       

Değişiklik yapılan madde karşılaştırmalı olarak aşağıda yer alıyor.

 

İş bu Esaslar, TOBB Yönetim Kurulunun 03 Kasım 2014 tarihli ve 94 sayılı Kararına istinaden, 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

 

 

Yetki belgesi başvurusu yapan firmalarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş olan,

            a) Ana sözleşmelerinde münhasıran fuarcılık faaliyetinin ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla her türlü yayıncılık, reklamcılık ve organizasyon işleriyle, fuar konusuyla ilgili olması kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunacaklarının belirtildiği, bu faaliyetler dışında kalan iş konuları ana sözleşmelerinde yer almayan,……………

.

                    

İş bu Esaslar, TOBB Yönetim Kurulunun 03 Kasım 2014 tarihli ve 94 sayılı Kararına istinaden, 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Değişiklik: 07.02.2020 tarihli TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri oluruyla

 

Yetki belgesi başvurusu yapan firmalarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş olan,

            a) Ana sözleşmelerinde fuarcılık faaliyetinin ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla her türlü yayıncılık, reklamcılık ve organizasyon işleriyle, fuar konusuyla ilgili olması kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunacaklarının belirtildiği,………………

 

 

Publishing date : 04 03 2020
Messe Frankfurt
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam